Liên Hệ

Chi tiết liên hệ. Inox Vi Sinh TK

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp

Điện thoại: 0941.400.650 Mr Kiên

Địa chỉ: 1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội