Liên Hệ

    Chi tiết liên hệ. Inox Vi Sinh TK

    Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp

    Điện thoại: 088.686.1224 Ms Mai

    Địa chỉ: 1160 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

    Shopping Cart